Painted ideograms in the technique of Chinese ink on rice paper from the Put vrline (Path of Virtue) art craft. Format 50 x 35 cm. The terms we hold most dear - such as love, happiness, health, friendship, freedom, soul, peace, beauty, mother, hug, home, prayer, harmony and the like - form a pleasing combination of eastern exoticism and deep meaning in exquisite artistic performance by Split calligrapher Sonja Jukić. Refined, decorative, contemplative, symbolic. In many ways, suitable for a gift with a touch of mystery to people you love and respect. Price HRK 300 / €40.


Oslikani ideogrami u tehnici kineskoga tuša na rižinom papiru iz umjetničkog obrta Put vrline. Format 50 x 35 cm. Pojmovi do kojih najviše držimo - kao što su ljubav, sreća, zdravlje, prijateljstvo, sloboda, duša, mir, ljepota, majka, zagrljaj, dom, molitva, harmonija i tome slično - čine oku ugodan spoj istočnjačke egzotike i duboka značenja u istančanoj umjetničkoj izvedbi splitske kaligrafistice Sonje Jukić. Finotvarno, ukrasno, kontemplativno, simbolično. Po mnogočemu, prikladno za darak s daškom tajnovitosti osobama koje volite i poštujete.

Cijena 300 kn / 40 €.