Izložba slikarskih radova u Splitu, rujan - listopad 2020

Splitska umjetnica Sonja Jukić predstavila je našoj kulturnoj javnosti svoj novi likovni ciklus, pod naslovom NEW GREEN DEAL – POUKA O IZDRŽLJIVOSTI, u kojemu na svjež i suptilan način promišlja amblematski motiv drevnog kineskog slikarstva – bambus. Ovaj je likovni ciklus svojevrsna posveta neiscrpnoj ljudskoj potrazi za smislom vlastite egzistencije. Dvanaest slika u kineskoj tehnici uvodi nas u jedan posve osebujan umjetnički mikrokozmos koji zagovara biocentrične vrijednosti: skromnost, dijalog, slobodnu energiju, solidarnost, samodisciplinu, nenasilje, ekopolitiku holističke ekspozicije. Izložba je otvorena u prekrasnom ambijentu novootvorenog Divota holistic spa & yoga garden, na adresi Plinarska 27.